درباره

فیلمنامه‌نویس پروژه‌ای آزمایشی در جهت استفاده از امکانات و منابع اینترنتی برای بهبود، گسترش و ارتقاء دانش فیلمنامه‌نویسی به زبان فارسی است. برنامه‌ی اولیه و هدف اصلی  پایگاه فیلمنامه‌نویس، ایجاد جامعه اینترنتی مناسبی برای همکاری فیلمنامه‌نویسان با یکدیگر است و این هدف را از طریق این برنامه‌ها پیگیری می‌کند:

– برپایی سرویس‌دهنده بلاگ برای تمرکز و ارتباط بیشتر فیلمنامه‌نویسانی که قصد فعالیت اینترنتی درباره فیلمنامه دارند.

– برپایی تالارهای گفت‌وگو برای طرح و بحث موضوعات مرتبط با فیلمنامه.

– برپایی امکانات لازم برای تشکیل گروه‌های خصوصی و تخصصی برای همکاری در نگارش و بررسی فیلمنامه.

(این صفحه هنوز تکمیل نشده است.)